Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe

Obiekty budowlane, gdzie głównymi elementami nośnymi odpowiadającymi za przekazywanie obciążenia na fundamenty są proste elementy stalowe albo ich większe zespoły, określa się mianem konstrukcji stalowych. Stanowić mogą one podstawę między innymi magazynów oraz hal produkcyjnych. Jakie są ich rodzaje?

  • Konstrukcje stalowe w postaci szkieletów prętowych – z tego typu konstrukcjami spotykamy się najczęściej. Wykorzystuje się je do produkcji hal stalowych, zarówno wysokich, jak i niskich, a także jedno- i wielonawowych, gdzie poszczególne elementy takie, jak rygle dachowe czy słupy wsporcze mogą być kratowe albo pełno ścienne.

Równie często konstrukcje stalowe stosuje się do wznoszenia różnego rodzaju budowli, w tym wieżowców, a także budynków o dużej rozpiętości poprzecznej, w roli szkieletu wewnętrznego kratowego lub ramowego.

Kolejne z ich zastosowań to wznoszenie konstrukcji dachów budynków, których ściany zostały wykonane w tradycyjnej technologii murowanej lub żelbetowej wylewanej.

Konstrukcje stalowe w postaci szkieletów prętowych są również wykorzystywane do tworzenia różnego rodzaju ustrojów przemysłowych, jak konstrukcje ramowe i kratownice czy estakady.

  • Konstrukcje stalowe w postaci szkieletów prętowo – ciągnowych – stosuje się je na przykład w konstrukcji mostów wiszących oraz dachów o bardzo dużych rozpiętościach.
  • Konstrukcje stalowe powierzchniowe – wykorzystywane do budowy zbiorników na ciecze z blach stalowych. Głównym elementem nośnym jest tutaj powierzchnia zbiornika wykonana z zespawanych blach stalowych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani budową hal magazynowo – produkcyjnych na konstrukcji stalowej, w lekkiej obudowie z płyty warstwowej, zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy.